PRÁVNÍ POZNÁMKY

INFORMACE O WEBOVÉ STRÁNCE WWW.YEMP.CO

Editor webových stránek YEMP

Yemp SAS, zjednodušená Akciová společnost s kapitálem ve výši 1000 eur, jejíž sídlo se nachází v 6. Pierre Curie 94110 Arcueil, zapsaná v obchodním rejstříku Creteil pod číslem 821 867 163. Kontaktní osoba: team@yemp.co

Ředitel publikace

Ředitelem publikace je pan Ahmed Makni.

Host YEMP Site

Společnost Amazon Web Services, Inc. sídlí na adrese 410 Terry Ave North
Seattle, WA 98109-5210, USA
Kontakt: http://aws.amazon.com/contact-us/

Všeobecné obchodní podmínky:

K dispozici na https://www.yemp.co/conditions-generales/

COOKIES:

YEMP používá cookies, o kterých je uživatel internetu informován, jakmile dorazí na webovou stránku YEMP.

Cookies jsou malé bloky informací zaslané do prohlížeče uživatele webovým serverem a uloženy na pevném disku počítače. Soubor cookie neumožňuje osobní identifikaci uživatelů, ale zaznamenávání informací týkajících se jejich navigace na webových stránkách YEMP.

Tyto informace budou přečteny během jakýchkoli následných návštěv těchto uživatelů internetu, aby se usnadnila jejich navigace. Umožňují nám také personalizovanější služby pro uživatele.

Tyto cookies jsou instalovány pouze se souhlasem uživatele. Tento souhlas se však bude považovat za udělený v případě pokračující navigace na webových stránkách YEMP.

Uživatel může proti používání těchto souborů cookie bránit nastavením prohlížeče, avšak přístup k určitým službám může vyžadovat předchozí souhlas s cookies.

OSOBNÍ ÚDAJE:

Shromažďování údajů shromážděných během návštěvy webové stránky YEMP je podmíněno souhlasem uživatele, který je dán zejména při komunikaci s e-mailovou adresou nebo při registraci na platformě YEMP.

Shromážděná data jsou následující: Jméno, příjmení, název společnosti, obchodní e-mailová adresa, heslo, typ kreditní karty, bankovní údaje, poštovní adresa. Tato data umožňují společnosti YEMP poskytovat služby, které nabízí prostřednictvím webových stránek YEMP, svým různým registrovaným uživatelům, na které se odkazuje a / nebo které mají účet otevřený.

Kromě toho, že uživatel je výslovně sdělí prostřednictvím registrace na webové stránce YEMP, společnost YEMP neobdrží žádné informace, které by umožnily osobně identifikovat uživatele internetu.

Podle zákona “Informatique et Libertés” č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších předpisů má uživatel právo na opozici z oprávněného důvodu, přístupu a opravy osobních údajů. o.

Toto právo lze uplatnit písemnou žádostí na následující e-mailovou adresu: equipe@yemp.co

YEMP se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření, vzhledem k povaze údajů a existující rizika plynoucí z léčby k zachování bezpečnosti osobních údajů uživatelů internetu, zejména zabránit tato data byla narušena, poškozené, nebo že k nim mají přístup neoprávněné třetí strany.

Toto ošetření bylo prohlášeno Komisi Nationale Informatique Informatique (ICO) pod číslem A8095328.

YEMP vyhrazuje právo komunikovat všechny nebo část osobních údajů shromážděných nebo ke splnění právní povinnosti nebo na základě soudního, správního nebo nezávislý správní orgán (Komise Nationale Informatique et Svobody).

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Webová stránka YEMP a veškeré prvky a obsah (fotografie, kresby, text, hudba atd.) Distribuované nebo zobrazené na webových stránkách YEMP jsou chráněny ustanoveními Kodexu duševního vlastnictví.

V každém případě je přísně zakázáno porušovat tato práva duševního vlastnictví. Jakékoli reprodukce, modifikace, adaptace, extrakce nebo opětovné použití všech nebo části YEMP webu nebo jeho prvky, zda část kvalitativně nebo kvantitativně či není podstatná je přísně zakázáno a představuje porušení.

KONTAKT:

Máte-li jakékoli dotazy týkající se tohoto právního oznámení nebo webu YEMP, můžete kontaktovat naše služby na následující e-mailové adrese: equipe@yemp.co